O nas

Nasza oferta obejmuje następujące usługi:

– Audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne infrastruktury IT oraz usług.

– Monitoring infrastruktury IT oraz usług wraz z powiadomieniami SMS.

– Doradztwo w zakresie budowy i bezpieczeństwa sieci oraz systemów teleinformatycznych;

– Konfiguracja i administracja sieciami komputerowymi, zwłaszcza opartymi na urządzeniach firmy CISCO;

– Instalacja, konfiguracja i administracja serwerami Linux: Debian, RedHat, Gentoo, SLES, PLD, Slackware, CentOS, Oracle Linux;

– Administracja rozwiązaniami opartymi o technologie: LVM, OCFS2, Samba/CIFS, NFS;

– Administracja rozwiązaniami sieciowymi (linux networking) opartymi o technologie: iptables, iproute2, tc, keepalived, Heartbeat, Pulse, SMTP (postfix/sendmail), Bind, FTP;

– Administracja serwerami WWW i bazodanowymi opartymi o technologie: Apache, Lighttpd, nginx, MySQL, HAProxy;

– Projektowanie, budowa, konfiguracja i zarządzanie sieciami komputerowymi LAN, WAN, VPN;

– Instalacja, konfiguracja i administracja systemami backupu: Veeam, TSM, EMC Networker;

– Instalacja, konfiguracja i administracja środowiskiem VMware vSphere;

– Wdrażanie procesów Disaster Recovery;

– Instalacja, konfiguracja i administracja systemami monitoringu zasobów IT Nagios, Cacti, jffnms, Zabbix;

– Instalacja, konfiguracja i administracja systemów skanujących podatności Nessus, OpenVAS, Nexpose, Metasploit, Qualys;